POLIKLINIKA

NSK Štúrovo

 

PK ŠTÚROVO

 Správy – oznamy – aktuality

Vážení Pacienti!

Žiadame Vás, aby ste v predobedňajších hodinách používali výlučne predné parkoviská!

Ďakujeme za pochopenie.

Od 31.3.2022 bude uzatvorený prístup autami prvou odbočkou od kruhového objazdu, z dôvodu rekonštrukčných prác tejto cesty. Práce budú trvať približne 4-5 týždňov. Práce súvisia s prístupovou cestou k budúcej výstavbe rodinných domov za Poliklinikou. Za druhou odbočkou pri výstavbe budúceho obchodného domu bude nová autobusová zastávka trošku bližšie k Poliklinike a bude tam nový chodník a cyklochodník. Rekonštrukčné práce na západnej strane (pred dialýzou) budú trvať ešte približne 3 týždne.
Po rozsiahlej prestavbe boli dňa 17.2.2022 odovzdané do prevádzky nové priestory fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili  medzi inými aj doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda NSK, Ing. Tibor Csenger, podpredseda NSK, Ing. Eugen Szabó, primátor mesta Štúrovo, Ing. Iván Farkas, poslanec NSK.  Veríme, že obnovené priestory aj s novými prístrojmi budú slúžiť k spokojnosti nielen mesta Štúrovo, ale aj celého regiónu.
V súvislosti s tým, že od 25.10.2021 sa mení mapa okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia Covid-19 a okres Nové Zámky bude patriť do 1. stupňa ohrozenia, Poliklinika NSK Štúrovo prijala nasledovné opatrenia:
– Vstup do budovy Polikliniky NSK Štúrovo len s respirátorom FFP2
– Všetci pacienti prichádzajúci na ambulantné vyšetrenie, na röntgen a na rehabilitáciu sa musia preukázať potvrdením o očkovaní, prekonanom ochorení Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo vykonaným Ag testom nie starším ako 24 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín. Pacienti sa preukážu v ambulancii SMS správou alebo iným potvrdením o vykonaní testu.

Upozorňujeme pacientov, že v budove Polikliniky NSK Štúrovo môžete využiť služby e-Časenky u nasledovných lekárov:

  • MUDr. Peter Botlik – sonografia

  • MUDr. Juraj Povinský – všeobecná ambulancia pre dospelých

  • MUDr. Adriana Povinská – všeobecná ambulancia pre dospelých

  • MUDr. Norbert Száraz – alergológia

Z dôvodu šírenia vírusu ochorenia Covid-19 žiadame pacientov, aby využili služby e-Časenky a k horeuvedeným lekárom z dôvodu ochrany zdravia sa prihlásili na nasledovnom linku: https://ecasenka.sk/#search

Všetky služby môžete využiť jednoducho a rýchlo cez telefón či internet:

  • Recept (e-recept) cez internet

  • Výsledky vyšetrení cez SMS

  • Do poradia v čakárni z domu – zadarmo

  • Privolanie do čakárne cez SMS – s poplatkom 2,90 EUR, platíte mobilnému operátorovi

Na nasledovnom linku nájdete aj videonávod pre pacientov:

https://www.ecasenka.sk/videonavody-pre-pacientov/

Oznamujeme Vám, že dňom 27. septembra 2021 začíname rekonštrukciu prístupových ciest a parkovacej plochy okolo budovy polikliniky. Z tohto dôvodu bude parkovanie okolo budovy vo veľkej miere obmedzené. Preto si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste počas výstavby obmedzili cestu na polikliniku automobilom, resp. zaparkovali svoje vozidlá mimo parkoviska polikliniky. Prosíme vodičov o zvýšenie opatrnosti a rešpektovanie zákazu parkovania, aby rekonštrukčné práce prebehli plynulo a bez zdržaní. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

Naši lekári

Zmluvy

Objednávky

Faktúry

Verejné obstarávania

Telefónny zoznam

Štúrovo