Telefónny zoznam

 

TELEFÓNNY ZOZNAM POLIKLINIKY NSK ŠTÚROVO
Ambulatná pohotovostná služba 7565180
Sekretariát, PAM 7565111
Pokladňa, styk so zdravotnými poisťovňami  7565103
Fakturácia, zmluvy
7565102
Ekonomické oddelenie 7565104
Údržba 7565105
Garáže 7565106
FRO ambulancia 7565115
FRO oddelenie 7565116
RTG kancelária 7565119
RTG oddelenie 7565118
RTG sonografia 7565159
Všeobecní lekári
Všeobecní lekári pre dospelých  
MUDr. Lukáč Bitterová 0950 401 644
MUDr. Povinský, PhD. 7565161
MUDr. Povinská 7565162
MUDr. Szász 7565132
MUDr. Popély 7565133
Všeobecní lekári pre deti a dorast  
MUDr. Kénesy 7565141
MUDr. Macková 7565139
Odborní lekári
Alergologická ambulancia  
MUDr. Száraz 7565171
Gastroenterologická ambulancia  
MUDr. Salgó 7565166
Chirurgické ambulancie  
MUDr. Wurster 7565146
Gynekologické ambulancie  
MUDr. Liptay 7565113
MUDr. Ulrich 7565160
Interné ambulancie  
MUDr.Brédová 0904 961 571
MUDr.Polák 7565182
Kožná ambulancie  
MUDr.Frey 7565165
Nefrologická ambulancia  
MUDr. Okkelová 7565169
Neurologická ambulancia  
MUDr. Jantošík 7565174, 0907 632 185
Očná ambulancia  
MUDr. Farkasová 7565168
ORL ambulancie  
MUDr. Klimák 7565156, 7565157
Ortopedická ambulancia  
MUDr. Lukáč 0915 363 665, 7565170
Pľúcna ambulancia  
MUDr. Szárazová 7565112
Urologická ambulancia  
MUDr. Slavov 7565178
Zubné ambulancie  
MDDr. Sólya 7565145
MUDr. Szabóová 7565148
Ostatní
Dialýza 7565184
Dialýza vedúca sestra 7565185
Laboratórium 7565121, 122
Dispečing sanitiek 7565124
Lekáreň 7565125
Mamografia 7565108
Sociálna poisťovňa 7565175
Dentálna hygiéna 0918 427 819
V.E.R.A. – Zdravotnícke potreby 0915200160, 7565191
Zubná technika 7565152
Bufet 7565193
Kaderníctvo 7565197
Pamas Hungary, s.r.o. 7565120
ADOS Nádej Nové Zámky, s.r.o. 0908 089 505
ADOS-Frogs Medical, s.r.o. 0918 731 451

 

 

 

 

 

 

 

;