Rádiodiagnostika

036 / 756 5 118

Lekár: 

MUDr. Peter Botlik

Vedúci radiodiagnostický technik: 

 Szentgáliová Eleonóra

Digitálny röntgen 

Rádiologické pracovisko od roku 2016 je vybavené modernou zobrazovacou diagnostickou technikou s digitalizovaným výstupom pre archivovanie  a následné  spracovanie obrazových dát. Na diagnostické zobrazovanie používame techniku takzvanej  priamej digitalizácie. Vykonávame bežné skiagrafické vyšetrenia.

Deň

Pracovná doba

Pondelok

07:30 – 15:00

Utorok

07:30 – 15:00

Streda

07:30 – 15:00

Štvrtok

07:30 – 15:00

Piatok

07:30 – 15:00

Sonografia 

Vykonávame  ultrasonografické vyšetrenie (USG) brucha, prsníkov, štítnej žľazy, mäkkých tkanív a dopplerovské vyšetrenie ciev.

Je možnosť prihlásiť sa na sonografiu na presný čas cez e-časenku.

Deň

Pracovná doba

Pondelok

07:00 – 13:30

Utorok

07:00 – 13:30

Streda

07:00 – 13:30

Štvtrok

07:00 – 13:30

Piatok

07:00 – 13:30

 

Pracovisko sonografie neordinuje v dňoch:  
 
 MÁJ:          03.05.2024              JÚN:       07.06.2024
                   10.05.2024                             14.06.2024
                   17.05.2024                             21.06.2024
                   24.05.2024                             28.06.2024
                   31.05.2024                             
    
RTG pracovisko normálne v prevádzke podľa ordinačných hodín.