Kontakty

Poliklinika nsk stúrovo

Jesenského 105/85, 943 01 Štúrovo

TELEFÓNNE ČÍSLO

a prijímanie a vybavovanie podnetov:
+421 36 7565111

E-MAILOVÁ ADRESA

a prijímanie a vybavovanie podnetov:
sekretariat@pksturovo.sk

Komunikujeme v slovenskom aj v maďarskom jazyku v ústnej i v písomnej podobe: viac informácií