Oddelenie laboratórnej diagnostiky

(036) 75 65 121

Vedúca laboratória: 

RNDr. Silvia Hambálková

Informácie 

MEDIREX a.s.

Rozsah diagnostiky: klinicko-biochemické vyšetrenia a hematologické vyšetrenia

Personál:
Vedúca laboratória:
RNDr. Silvia Hambalková

Odborný zástupca pre biochémiu:
MUDr. Katarína Schenková

Odborný zástupca pre hematológiu:
MUDr. Anna Čechová

Prevádzkové hodiny:

Nyitvatartás

Pondelok – Piatok:

7:00 – 15:00

Klientske centrum:
0800 00 30 30 (bezplatne)

Telefón:
+421 36 28 29 948

+421 917 724 417

(036) 75 65 121

(036) 75 65 122