Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

3/2024

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

30,09

Prevádzkovanie kaderníctva

do 31.12.2024

50,00

4/2024

Budova polikliniky,

súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

86,00

Prevádzkovanie ORL ambulancie

do 30.6.2025

21,189

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 28.6.2024 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. ………..

Uverejnené na verejnej tabuli od 14.6.2024 do 28.6.2024.

 

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01   Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

1/2024

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,84

Prevádzkovanie pedikúry

do 31.12.2024

50,00

2/2024

Budova polikliniky,

súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

20,84

Prevádzkovanie kaderníctva

do 31.12.2024

50,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 7.3.2024   do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,   943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. ………..

Uverejnené na verejnej tabuli od  16.2.2024 do 7.3.2024.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01   Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

10/2023

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,84

Prevádzkovanie pedikúry

Od 1.1.2024 do 30.6.2024

50,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 25.9.2023   do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,   943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 9/2023.

Uverejnené na verejnej tabuli od  8.12.2023 do 27.12.2023

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01   Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

9/2023

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

20,84

Prevádzkovanie kaderníctva

od 1.10.2023 do 30.9.2024

50,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 25.9.2023  do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,   943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 9/2023.

Uverejnené na verejnej tabuli od   8.9.2023 do 25.9.2023.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01   Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

8/2023

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

44,56

Prevádzkovanie ADOS

neurčitá

17,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 31.7.2023   do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,   943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 8/2023.

Uverejnené na verejnej tabuli od  14.7.2023 do 31.7.2023.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

1/2023

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

4,13

Skladové účely

neurčitá

17,00

2/2023

Budova polikliniky,

súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

57,29

Prevádzkovanie stomatologickej ambulancie

neurčitá

17,00

3/2023

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3759

80,00

Servis hasiacich zariadení a služby PO

neurčitá

30,00

4/2023

Budova polikliniky,

súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

61,37

Prevádzkovanie urologickej ambulancie

neurčitá

17,00

5/2023

Budova polikliniky, súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

82,00

Prevádzkovanie gastroenterologickej ambulancie

neurčitá

17,00

6/2023

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,84

Prevádzkovanie pedikúry

neurčitá

50,00

7/2023

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

1

Umiestnenie 1 ks automatu na nealkoholické nápoje

neurčitá

460,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 16.2.2023 do 3.3.2023 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. ………..

Uverejnené na verejnej tabuli od 16.2.2023 do 3.3.2023.

 

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01   Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

13/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

74,63

Prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Od 1.12.2022 do 31.10.2023

17,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 23.9.2022 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,   943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 13/2022.

Uverejnené na verejnej tabuli od 11.11.2022   do 25.11.2022.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01   Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

10/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

31,88

Prevádzkovanie oxigenoterapie

od 1.11.2022 do 30.4.2022

50,00

11/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

4,16

Skladové účely

Od 1.12.2022 do 31.10.2023

17,00

12/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

50,00

Prevádzkovanie masáží

Neurčitá

50,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 17.10.2022  do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,   943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. …./2022.

Uverejnené na verejnej tabuli od  30.9.2022 do 17.10.2022.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01   Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

9/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

57,292

Prevádzkovanie stomatologickej

ambulancie

od 1.10.2022 do 30.9.2023

17,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 23.9.2022 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,   943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 9/2022.

Uverejnené na verejnej tabuli od  9.9.2022 do 23.9.2022.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

5/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

82,00

Prevádzkovanie gastroenterologickej

ambulancie

od 1.9.2022 do 31.7.2023

17,00

6/2022

Budova polikliniky,

súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

61,37

Prevádzkovanie urologickej ambulancie

od 1.10.2022 do 31.8.2023

17,00

7/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo  3759

80,00

Servis hasiacich zariadení a služby PO

od 1.11.2022 do 30.9.2023

30,00

8/2022

Budova polikliniky,

súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

74,63

Prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

neurčitá

17,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 26.8.2022 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. ………..

Uverejnené na verejnej tabuli od  12.8.2022 do 26.8.2022.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

4/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

50,00

Prevádzkovanie masáží

do 31.1.2023

50,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 2.5.2022 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 4/2022.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od  14.4.2022 do 2.5.2022.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

1/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,84

Prevádzkovanie pedikúry

Na 1 rok

50,00

2/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

1

Umiestnenie automatu na nealkoholické nápoje

Na 1 rok

70,00

3/2022

Budova polikliniky, súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

 

86,00

Prevádzkovanie ORL ambulancie

Na 1 rok

17,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 7.3.2022  do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. …./2021.

Uverejnené na verejnej tabuli od 19.2.2022 do 7.3.2022.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

8/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

50,31

Prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Na 1 rok

17,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 10.12.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 8/2021.

Uverejnené na verejnej tabuli od 25.11.2021 do 10.12.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

7/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

4,16

Skladové priestory

Na 1 rok

17,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 3.5.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 6/2021.

Uverejnené na verejnej tabuli od 8.10.2021 do 25.10.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

6/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

82,99

Prevádzkovanie MOM na Covid -19

Na 1 rok

17,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 3.5.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 6/2021.

Uverejnené na verejnej tabuli od 17.9.2021 do 4.10.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

4/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

61,37

Prevádzkovanie urologickej ambulancie

Na 1 rok

17,00

5/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

31,88

Prevádzkovanie oxygenoterapie

Na 1 rok

50,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 30.8.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. …./2021.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od 13.8.2021 do 30.8.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena €/m2/rok*

3/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

1

Umiestnenie automatu na nealkoholické nápoje

Na 1 rok

70,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 3.5.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 3/2021.

Uverejnené na verejnej tabuli od 16.4.2021 do 3.5.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

1/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,84

Prevádzkovanie pedikúry

Na 1 rok

50,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 29.3.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 1/2021.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od 12.3.2021 do 29.3.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

14/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

114,87

Prevádzkovanie výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok

Na 1 rok

od 1.1.2021

25,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 16.11.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 14/2020.

Uverejnené na verejnej tabuli od 30.10.2020  do 16.11.2020.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

13/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

84,91

Prevádzkovanie kozmetického salónu

Na 1 rok

50,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 26.10.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 13/2020.

Uverejnené na verejnej tabuli od 9.10.2020  do 26.10.2020.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

12/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

52,962

Prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Neurčitá

17,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 14.9.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 12/2020.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od 28.8.2020  do 14.9.2020.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

9/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

31,54

Skladové priestory k dialýze

Neurčitá

35,00

10/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,94

Prevádzkovanie kaderníctva

Na 1 rok

50,00

11/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

75,03

Prevádzkovanie ortopedickej ambulancie

Neurčitá

17,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 17.8.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. …./2020.

Uverejnené na verejnej tabuli od 31.7.2020 do 17.8.2020.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel Doba nájmu Minimálna cena /m2/rok*
8/2020 Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753 19,84 Prevádzkovanie masáží na 1 rok 50,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 29.6.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 8/2020.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od 12.6.2020 do 29.6.2020.

————————————————————–

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

1/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

82,44

Prevádzkovanie alergologickej ambulancie

Neurčitá

17,00

2/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

12,25

Kancelárske účely

Na 1 rok

50,00

3/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

21,75

Prevádzkovanie ADOS

Neurčitá

17,00

4/2020

Budova polikliniky,

súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

17,11

Prevádzkovanie ADOS

Neurčitá

17,00

5/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

10,63

Prevádzkovanie skladu a archívu

Neurčitá

17,00

 

6/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,94

Prevádzkovanie kaderníctva

Neurčitá

70,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 31.1.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. …./2020.

Uverejnené na verejnej tabuli od 15.1.2020 do 30.1.2020.