Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel Doba nájmu Minimálna cena /m2/rok*
8/2020 Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753 19,84 Prevádzkovanie masáží na 1 rok 50,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 29.6.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 8/2020.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od 12.6.2020 do 29.6.2020.

————————————————————–

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

1/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

82,44

Prevádzkovanie alergologickej ambulancie

Neurčitá

17,00

2/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

12,25

Kancelárske účely

Na 1 rok

50,00

3/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

21,75

Prevádzkovanie ADOS

Neurčitá

17,00

4/2020

Budova polikliniky,

súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

17,11

Prevádzkovanie ADOS

Neurčitá

17,00

5/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

10,63

Prevádzkovanie skladu a archívu

Neurčitá

17,00

 

6/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,94

Prevádzkovanie kaderníctva

Neurčitá

70,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 31.1.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. …./2020.

Uverejnené na verejnej tabuli od 15.1.2020 do 30.1.2020.