Faktúry

Dodávatelské faktúry

Dodávatelské faktúry od 1.06.2024 do 30.06.2024: stiahnuť 1. časť | stiahnuť 2. časť 

Dodávatelské faktúry od 1.05.2024 do 31.05.2024: stiahnuť 1. časť | stiahnuť 2. časť | stiahnuť 3. časť |

Dodávatelské faktúry od 1.04.2024 do 30.04.2024: stiahnuť 1. časť |

Dodávatelské faktúry od 1.03.2024 do 31.03.2024: stiahnuť 1. časť | stiahnuť 2. časť | stiahnuť 3. časť |

Dodávatelské faktúry od 1.02.2024 do 29.02.2024: stiahnuť 1. časť | stiahnuť 2. časť |

Dodávatelské faktúry od 1.01.2024 do 31.01.2024: stiahnuť 1. časť

Dodávatelské faktúry od 1.12.2023 do 31.12.2023: stiahnuť 1. časť | stiahnuť 2. časť | stiahnuť 3. časť | stiahnuť 4. časť

Dodávatelské faktúry od 1.11.2023 do 30.11.2023: stiahnuť 1. časť I stiahnuť 2. časť

Dodávatelské faktúry od 1.10.2023 do 31.10.2023

Dodávatelské faktúry od 1.09.2023 do 30.09.2023

Dodávatelské faktúry od 1.08.2023 do 31.08.2023

Dodávatelské faktúry od 1.07.2023 do 31.07.2023

Dodávatelské faktúry od 1.06.2023 do 30.06.2023

Dodávatelské faktúry od 1.05.2023 do 31.05.2023

Dodávatelské faktúry od 1.04.2023 do 30.04.2023

Dodávatelské faktúry od 1.03.2023 do 31.03.2023

Dodávatelské faktúry od 1.02.2023 do 28.02.2023

Dodávatelské faktúry od 1.01.2023 do 31.01.2023

Dodávatelské faktúry od 1.12.2022 do 31.12.2022

Dodávatelské faktúry od 1.11.2022 do 30.11.2022

Dodávatelské faktúry od 1.10.2022 do 31.10.2022

Dodávatelské faktúry od 1.9.2022 do 30.9.2022

Dodávatelské faktúry od 1.8.2022 do 31.8.2022

Dodávatelské faktúry od 1.7.2022 do 31.7.2022

Dodávatelské faktúry od 1.6.2022 do 30.6.2022

Dodávatelské faktúry od 1.5.2022 do 31.5.2022

Dodávatelské faktúry od 1.4.2022 do 30.4.2022

Dodávatelské faktúry od 1.3.2022 do 31.3.2022

Dodávatelské faktúry od 1.2.2022 do 28.2.2022

Dodávatelské faktúry od 1.1.2022 do 31.01.2022

Dodávatelské faktúry od 1.12.2021 do 31.12.2021

Dodávatelské faktúry od 1.11.2021 do 30.11.2021 

Dodávatelské faktúry od 1.10.2021 do 31.10.2021

Dodávatelské faktúry od 1.9.2021 do 30.9.2021

Dodávatelské faktúry od 1.8.2021 do 31.8.2021

Dodávatelské faktúry od 1.7.2021 do 31.7.2021

Dodávatelské faktúry od 1.6.2021 do 30.6.2021

Dodávatelské faktúry od 1.5.2021 do 31.5.2021

Dodávatelské faktúry od 1.4.2021 do 30.4.2021

Dodávatelské faktúry od 1.3.2021 do 31.3.2021

Dodávatelské faktúry od 1.2.2021 do 28.2.2021

Dodávatelské faktúry od 1.1.2021 do 31.01.2021

Dodávatelské faktúry od 1.12.2020 do 31.12.2020

Dodávatelské faktúry od 1.11.2020 do 30.11.2020

Dodávatelské faktúry od 1.10.2020 do 31.10.2020

Dodávatelské faktúry od 1.9.2020 do 30.9.2020

Dodávatelské faktúry od 1.8.2020 do 31.8.2020

Dodávatelské faktúry od 1.7.2020 do 31.7.2020

Dodávatelské faktúry od 1.6.2020 do 30.6.2020

Dodávatelské faktúry od 1.5.2020 do 31.5.2020

Dodávatelské faktúry od 1.4.2020 do 30.4.2020

Dodávatelské faktúry od 1.3.2020 do 31.3.2020

Dodávatelské faktúry od 1.2.2020 do 29.2.2020

Dodávatelské faktúry od 1.1.2020 do 31.1.2020

Dodávatelské faktúry od 1.12.2019 do 31.12.2019

Dodávatelské faktúry od 1.11.2019 do 30.11.2019

Dodávatelské faktúry od 1.10.2019 do 31.10.2019

Dodávatelské faktúry od 1.9.2019 do 30.9.2019

Dodávatelské faktúry od 1.8.2019 do 31.8.2019

Dodávatelské faktúry od 1.1.2019 do 31.7.2019

Dodávatelské faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018

Dodávatelské faktúry od 1.1.2017 do 31.12.2017

Dodávatelské faktúry od 1.1.2016 do 31.12.2016

Dodávatelské faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

Dodávatelské faktúry od 1.1.2014 do 31.12.2014

Archívné údaje sú k dispozícii: