Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

6/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

82,99

Prevádzkovanie MOM na Covid -19

Na 1 rok

17,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 3.5.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 6/2021.

Uverejnené na verejnej tabuli od 17.9.2021 do 4.10.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

4/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

61,37

Prevádzkovanie urologickej ambulancie

Na 1 rok

17,00

5/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

31,88

Prevádzkovanie oxygenoterapie

Na 1 rok

50,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 30.8.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. …./2021.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od 13.8.2021 do 30.8.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena €/m2/rok*

3/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

1

Umiestnenie automatu na nealkoholické nápoje

Na 1 rok

70,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 3.5.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 3/2021.

Uverejnené na verejnej tabuli od 16.4.2021 do 3.5.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

1/2021

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,84

Prevádzkovanie pedikúry

Na 1 rok

50,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 29.3.2021 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 1/2021.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od 12.3.2021 do 29.3.2021.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

14/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

114,87

Prevádzkovanie výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok

Na 1 rok

od 1.1.2021

25,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 16.11.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 14/2020.

Uverejnené na verejnej tabuli od 30.10.2020  do 16.11.2020.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

13/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

84,91

Prevádzkovanie kozmetického salónu

Na 1 rok

50,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 26.10.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 13/2020.

Uverejnené na verejnej tabuli od 9.10.2020  do 26.10.2020.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

12/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

52,962

Prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Neurčitá

17,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 14.9.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 12/2020.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od 28.8.2020  do 14.9.2020.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

9/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

31,54

Skladové priestory k dialýze

Neurčitá

35,00

10/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,94

Prevádzkovanie kaderníctva

Na 1 rok

50,00

11/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

75,03

Prevádzkovanie ortopedickej ambulancie

Neurčitá

17,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 17.8.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. …./2020.

Uverejnené na verejnej tabuli od 31.7.2020 do 17.8.2020.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo

ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel Doba nájmu Minimálna cena /m2/rok*
8/2020 Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753 19,84 Prevádzkovanie masáží na 1 rok 50,00

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 29.6.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. 8/2020.

 

Uverejnené na verejnej tabuli od 12.6.2020 do 29.6.2020.

————————————————————–

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského 85, 943 01  Štúrovo ponúka nasledovné nebytové priestory na priamy prenájom:

 

Číslo

Umiestnenie

Rozloha

v m2

Účel

Doba nájmu

Minimálna cena /m2/rok*

1/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

82,44

Prevádzkovanie alergologickej ambulancie

Neurčitá

17,00

2/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

12,25

Kancelárske účely

Na 1 rok

50,00

3/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

21,75

Prevádzkovanie ADOS

Neurčitá

17,00

4/2020

Budova polikliniky,

súpisné číslo 105,

parcela číslo 3753

17,11

Prevádzkovanie ADOS

Neurčitá

17,00

5/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

10,63

Prevádzkovanie skladu a archívu

Neurčitá

17,00

 

6/2020

Budova polikliniky, súpisné číslo 105, parcela číslo 3753

19,94

Prevádzkovanie kaderníctva

Neurčitá

70,00

 

*Nájomné bez služieb patriacich k nájmu.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.

Uchádzač je povinný spolu s ponukou odovzdať čestné prehlásenie, že nie je osobou § 9 ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Svoje ponuky na výšku nájomného môžete odovzdať na sekretariáte riaditeľa Polikliniky NSK Štúrovo do 31.1.2020 do 9.00 hod. alebo poštou na adresu: Poliklinika NSK Štúrovo, Jesenského 85,  943 01  Štúrovo. Obálku treba označiť s nápisom: „Ponuka na nebytový priestor č. …./2020.

Uverejnené na verejnej tabuli od 15.1.2020 do 30.1.2020.